Beraad van Kerken Purmerend

Samenwerkende kerken

Een dag(deel) met elkaar vrijwilligerswerk doen. Wanneer je maar wilt, met wie je maar wilt. Stichting Present Purmerend bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opknappen van hun woning of hun tuin. Ook kunnen vrijwilligers via Present aan de slag bij sociale
projecten. Present werkt altijd in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat de hulp terechtkomt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.