Beraad van Kerken Purmerend

Samenwerkende kerken

Deze stichting wil mensen helpen die in ernstige financiële nood zijn of dreigen te komen via een daarvoor opgeleide vrijwilliger, een Schuldhulpmaatje, die sociale en praktische ondersteuning biedt. Met elkaar werken zij dan aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van de financiële situatie om zo o.a. een einde te maken aan de noodzaak gebruik te maken van ‘nood’ voorzieningen.