Beraad van Kerken Purmerend

Samenwerkende kerken

Nieuws

Persverslag bijeenkomst Beraad van Kerken 14 mei 2018

Het Beraad van Kerken Purmerend is een voortzetting van de vroegere Raad van Kerken. Anders dan in de Raad, waar drie Kerken waren vertegenwoordigd, zijn er bij het Beraad negen Kerken aangesloten, t.w. Apostolisch Genootschap (Apgen), Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Doopsgezinde Gemeente (DG), Christengemeente (CGP), Encuentro Con Dios (EECD), Kerk van de Nazarener (KvdN), Protestantse Gemeente Purmerend (PGP), Katholieke Parochie (KNT) en de Geest en Kracht Volle Evangelie Gemeente (G&K). Het Beraad is tot stand gekomen na de samenwerking in het project P600 in 2010.

Het Beraad komt zo’n zes maal per jaar bij elkaar. De doelstelling is het op projectbasis samenwerken van de Christelijke Geloofsgemeenschappen in Purmerend. Indien een project een breder draagvlak verdient, zullen andere groeperingen worden uitgenodigd deel te nemen.

 

Lees meer: Persverslag bijeenkomst Beraad van Kerken 14 mei 2018

Persverslag Beraad van Kerken september 2017

Persverslag bijeenkomst Beraad van Kerken 25 september 2017

Het Beraad van Kerken Purmerend is een voortzetting van de vroegere Raad van Kerken. Anders dan in de Raad, waar drie Kerken waren vertegenwoordigd, zijn er bij het Beraad tien Kerken aangesloten, t.w. Apostolisch Genootschap, Christelijk Gereformeerde Kerk, Doopsgezinde Gemeente, Christengemeente, Encuentro Con Dios, Kerk van de Nazarener,Protestantse Gemeente Purmerend, Katholieke Parochie en de Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht. Het Beraad is tot stand gekomen na de samenwerking in het project P600 in 2010.

Het Beraad komt zo’n zes maal per jaar bij elkaar. De doelstelling is het op projectbasis samenwerken van de Christelijke Geloofsgemeenschappen in Purmerend. Indien een project een breder draagvlak verdient, zullen andere groeperingen worden uitgenodigd deel te nemen.

Lees meer: Persverslag Beraad van Kerken september 2017